úplná pravidla soutěže
„Zažij víc!!!“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Zažij víc!!!“(dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Organizátorem akce je:

  Garp Integrated s.r.o.,
  IČ: 27709540
  se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8,
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
  125558
  (dále jen „organizátor“)
 2. Pořadatelem akce je:

  Pivovary Staropramen s.r.o.,
  IČ: 24240711
  se sídlem Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 150 00,
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
  196337
  (dále jen „pořadatel“)
 3. Termín a místo konání soutěže:

  Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2014 až do 8. 9. 2014 včetně, není-li těmito pravidly stanoveno přesnější vymezení doby konání soutěže, na území České republiky (dále jen „doba trvání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 4. Soutěžící:

  Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s  doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, která splní v plném rozsahu stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
 5. Pravidla soutěže

  Soutěž je rozdělena na dvě spolu související části, a to na:
  • Soutěž o okamžitou výhru

   Tato část soutěže probíhá:
   1. Ve vybraných restauračních zařízeních, jejichž sortimentem je čepované pivo zn. Ostravar (dále jen „soutěžní hospoda“) a které budou pro účely této soutěže označeny propagačními materiály jako „soutěžní hospody“
    • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 8. 9. 2014.
    • Na předčasné ukončení akce v příslušné soutěžní hospodě je hospoda povinna jednotlivé soutěžící adekvátně upozornit. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění této povinnosti.
    • Soutěžní hospody účastnící se této soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže ve svých provozovnách označeny propagačními materiály vztahujícími se k této soutěži
   2. Ve vybraných obchodech a obchodních domech, jejichž sortimentem je lahvové pivo zn. Ostravar, které budou pro účely této soutěže označeny propagačními materiály (dále jen „soutěžní obchody“)
    • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 8. 9. 2014.
    • Na předčasné ukončení akce, případně na vyčerpání určitého druhu výhry, se pořadatel zavazuje soutěžící adekvátně upozornit.
    • Soutěžní obchody, účastnící se této soutěže, jsou po celou dobu trvání soutěže ve svých provozovnách označeny propagačními materiály vztahujícími se k této soutěži.
  1. Soutěž o okamžitou výhru „v hospodách“:

   1. Soutěž o okamžitou výhru „v hospodách“ probíhá ve vybraných soutěžních hospodách, jejichž sortimentem je i čepované pivo zn. Ostravar, označených pro tyto účely reklamními materiály vztahujícími se k akci, v době od 1. 7. 2014 až do rozebrání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 8. 9. 2014. V každé soutěžní hospodě tak může být soutěž ukončena samostatně
   2. Do soutěže o okamžitou výhru „v hospodách“ se soutěžící zapojí tak, že si v příslušné soutěžní hospodě v době trvání soutěže zakoupí 2 × 0,5 l čepovaného piva značky Ostravar (dále jen „pivo“ nebo „soutěžní produkt“). Pijte zodpovědně (pořadatel soutěže uvádí maximálně dvě piva na osobu a den). Soutěžící nemusí celý soutěžní produkt zkonzumovat sám osobně.
   3. Po zaplacení účtenky za nákup uvedených 2 ks soutěžních produktů obdrží soutěžící od obsluhy soutěžní hospody „pivní pas“ s  jedním soutěžním razítkem (dále jen „pivní pas“). Pivní pas je určen ke sběru soutěžních razítek, přičemž jedno soutěžní razítko do pivního pasu soutěžící od obsluhy příslušné hospody obdrží vždy při nákupu dvou dalších soutěžních produktů v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní razítko“). V  případě objednávky více kusů soutěžních produktů soutěžící obdrží do pasu pouze jedno razítko za první dva soutěžní produkty. Soutěžící může tedy získat maximálně jedno razítko za den.
   4. Sbírat soutěžní razítka do pivního pasu je možné vždy pouze v  soutěžní hospodě, která příslušný pivní pas soutěžícímu vydala a opatřila svým razítkem (tedy není možné sbírat razítka za nákup soutěžních produktů do jednoho pivního pasu ve více soutěžních hospodách), avšak po celou dobu trvání soutěže – pivní pas tedy není nutné vyplnit samostatně ani ihned či najednou.
   5. Poté, co soutěžící nasbírá do pivního pasu 10 soutěžních razítek (tedy vyplní všechny kolonky pivního pasu), u obsluhy soutěžní hospody jej vymění za soutěžní los (dále jen „soutěžní los“). Soutěžní los je složen ze dvou oddělitelných částí, přičemž na každé části losu je stírací pole – jedna část soutěžního losu je určena pro soutěž o okamžitou výhru, druhá část soutěžního losu je určena pro soutěž o hlavní výhru v soutěži.
   6. Soutěžící ihned po obdržení soutěžního losu před obsluhou hospody setře stírací pole v části pro soutěž o okamžitou výhru a ihned na místě zjistí, kterou z okamžitých výher získal. V této části je tedy každý los výherní.
   7. Následně soutěžící odtrhne část soutěžního losu v  části pro soutěž o okamžitou výhru se setřeným polem, a po jeho odevzdání obsluze příslušné soutěžní hospody od obsluhy této soutěžní hospody obdrží příslušnou okamžitou výhru v soutěži, která se mu na soutěžním losu zobrazila. Po vydání výhry obsluha hospody soutěžní los v  části o okamžitou výhru označí „výhra již vydána“. Nárok na výhru je nutné uplatnit u obsluhy hospody ihned po obdržení soutěžního losu a zaplacení nákupu soutěžních produktů, v  případě neuplatnění této výhry nárok na výhru zaniká. Pozdější uplatňování nároku na výhru či uplatňování nároku na okamžitou výhru v jiné hospodě není možné.
   8. Počet losů přidělených každé soutěžní hospodě odpovídá počtu okamžitých výher přidělených téže hospodě, okamžitou výhru tedy získá každý účastník soutěže, jenž v  době trvání této části soutěže splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly.
   9. Vyčerpáním soutěžních losů v  příslušné soutěžní hospodě, tedy i okamžitých výher, je soutěž v příslušné hospodě ukončena, o čemž se zavazuje obsluha soutěžní hospody příslušné soutěžící dopředu informovat.
   10. Druhou část losu určenou pro soutěž o hlavní výhru, s nesetřeným polem, si soutěžící uschová a může ji použít v soutěži o hlavní výhru (viz Soutěž o hlavní výhru).
  2. Soutěž o okamžitou výhru „v obchodech“:

   1. Soutěž o okamžitou výhru „v obchodech“ probíhá ve vybraných soutěžních obchodech, které jsou pro účely této akce označeny reklamními materiály vztahujícími se k  této soutěži, v  době od 1. 7. 2014 až do přidělení všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 8. 9. 2014.
   2. Soutěže o okamžitou výhru „v obchodech“ se soutěžící zúčastní tak, že sbírá jedinečné kódy z  pod víček lahvových piv 0,5 l Ostravar Original, Nefiltr nebo Premium (dále jen „soutěžní kód“) označených soutěžní etiketou vztahující se k  této soutěži (dále jen „pivo“ nebo „soutěžní produkt“). Vychutnávejte zodpovědně (pořadatel soutěže doporučuje maximálně dvě piva na osobu a den).
   3. Soutěžící se na webových stránkách soutěže www.soutez.ostravar.cz (dále jen „soutěžní stránky“) zaregistruje, přičemž do zde umístěného soutěžního formuláře uvede své jméno, příjmení, telefonní číslo, e- mailovou adresu a svou kontaktní poštovní adresu a heslo. Touto první registrací si soutěžící vytvoří svůj osobní účet, jehož prostřednictvím se může účastnit této části soutěže (dále jen „soutěžní účet“). Identifikátorem konkrétního soutěžního účtu pak je telefonní číslo nebo e-mailová adresa soutěžícího, přičemž je tento soutěžní účet chráněn heslem určeným soutěžícím. Do takto založeného soutěžního účtu pak soutěžící vkládá soutěžní kódy z jednotlivých zátek ze soutěžních produktů, přičemž za jeden konkrétní vložený soutěžní kód se na jeho soutěžní účet přičte jeden bod.
   4. Konkrétní soutěžní kód z  jedné zátky soutěžního produktu lze do soutěže nahrát vždy jen jednou a pouze na jeden ze všech soutěžních účtů; poté je zneplatněn.
   5. Za takto nasbírané soutěžní body si pak soutěžící může vybrat na soutěžních stránkách uvedené výhry v příslušné bodové hodnotě, resp. nasbírané body může směnit za výhry podle bodového ohodnocení, které jednotlivým výhrám bylo přiděleno. Poté, co si soutěžící vybere příslušnou výhru, odečte se mu z této části účtu příslušný počet bodů odpovídající hodnotě výhry (na druhé části účtu, určené pro soutěž o hlavní výhru, však tyto body zůstávají, viz níže).
   6. Pro účely kontroly splnění podmínek této soutěže je soutěžící povinen uchovat zátky soutěžních produktů se soutěžními kódy, se kterými se zapojil do soutěže. Na výzvu pořadatele soutěže se soutěžící zavazuje tyto zátky se soutěžními kódy předložit.
  • Soutěž o hlavní výhru

   Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 do 8. 9. 2014 a navazuje na soutěž o okamžitou výhru. Bez účasti v soutěži o okamžitou výhru se nelze soutěže o hlavní výhru účastnit.

   Účast v soutěži o hlavní výhru

   1. Soutěže o hlavní výhru se soutěžící zúčastní tak, že si na soutěžních stránkách založí soutěžní účet (týká se to všech účastníků – i těch, kteří soutěžili v hospodách, a nemají tak založený účet jako např. soutěžící, kteří se účastnili soutěže „v obchodech“), a to postupem podle článku 5 odst. B písm. c) těchto pravidel. Dále pak soutěžící na svůj soutěžní účet nahrává soutěžní kódy:
    • z druhé části soutěžního losu (viz soutěž o okamžitou výhru „v hospodách“)
    • a zároveň soutěžní kódy ze zátek soutěžních produktů (viz soutěž o okamžitou výhru „v obchodech“).
   2. Soutěžní účet je tedy rozdělen na dvě části, tzv. část pro „nákup“ okamžitých výher a část určenou pro soutěž o hlavní výhru. Do části účtu pro „nákup“ okamžitých výher se soutěžícímu zapisují pouze body za nahrané soutěžní kódy ze zátek soutěžních produktů, do části účtu určené pro soutěž o hlavní výhru pak jednak body z nahraných soutěžních kódů obsažených v soutěžních losech, jednak body za nahrané soutěžní kódy ze zátek soutěžních produktů.
   3. Za jeden nahraný soutěžní kód z jednoho soutěžního losu získá soutěžící 40 bodů do části soutěžního účtu určeného pro soutěž o hlavní výhru a za jeden soutěžní kód ze zátky soutěžního produktu jeden bod do obou částí soutěžního účtu. Příslušnou část losu určenou pro účast v soutěži o hlavní výhru si výherce uschová pro účely kontroly ze strany organizátora v případě výhry v této soutěži. Soutěžní kód je v soutěži možné užít pouze jednou, poté je zneplatněn. Soutěže o hlavní výhru se soutěžící může účastnit opakovaně, vždy však s novým kódem soutěžního losu. Do části soutěžního účtu určené pro soutěž o hlavní výhru tak lze nahrát více kódů ze soutěžních losů, vždy se však musí jednat o jedinečný kód z nového soutěžního losu.
   4. Soutěž o hlavní výhru je rozdělena na pět samostatně vyhodnocovaných částí (dále jen „soutěžní kolo“). Termíny jednotlivých soutěžních kol:
    1. kolo: od 1. 7. 2014 00:00:00 hod. do 14. 7. 2014 23:59:59 hod.
    2. kolo: od 15. 7. 2014 00:00:00 hod. do 28. 7. 2014 23:59:59 hod.
    3. kolo: od 29. 7. 2014 00:00:00 hod. do 11. 8. 2014 23:59:59 hod.
    4. kolo: od 12. 8. 2014 00:00:00 hod. do 25. 8. 2014 23:59:59 hod.
    5. kolo: od 26. 8. 2014 00:00:00 hod. do 8. 9. 2014 23:59:59 hod.
   5. Výhercem v soutěži o hlavní výhru se v každém příslušném soutěžním kole stane ten soutěžící, který řádným a úplným způsobem splnil pravidla této soutěže a zároveň bude mít v okamžiku ukončení příslušného soutěžního kola na části svého soutěžního účtu určeného pro soutěž o hlavní výhru nejvíce bodů ze všech účastníků soutěže.
   6. V případě, že v příslušném soutěžním kole bude mít více soutěžících stejný počet bodů,  a nebude tak možné určit přesné pořadí soutěžících, získává lepší pořadí ten soutěžící, který vítězného počtu bodů dosáhl dříve (tedy soutěžní kódy, s jejichž pomocí získal vítězný počet bodů, nahrál na svůj soutěžní účet dříve než ostatní soutěžící se stejným počtem bodů).
   7. V celé soutěži může jeden soutěžící získat hlavní výhru pouze jedenkrát. V případě, že se konkrétní jeden soutěžící stane výhercem v soutěži o hlavní výhru, deaktivuje se mu část jeho účtu určená pro účast v soutěži o hlavní výhru, a dále tak může na svůj účet vkládat pouze soutěžní kódy získané ze zátek soutěžních produktů, tedy účastnit se pouze soutěže o okamžitou výhru „v obchodech“.
   8. V případě, že se soutěžící nestane v příslušném soutěžním kole výhercem soutěže o hlavní výhru, body, které nahrál do části svého účtu určené pro účast v soutěži o hlavní výhru, se v průběhu soutěže přenášejí do dalšího kola soutěže o hlavní výhru.
   9. O výhře v soutěži bude soutěžící informován na e-mailové adrese, kterou uvedl v rámci soutěžního formuláře při registraci do soutěže, resp. při zakládání soutěžního účtu, a jeho jméno bude zároveň zveřejněno na soutěžních stránkách. Výherce je povinen na tento kontaktní e-mail odpovědět ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání tohoto informativního e-mailu za účelem dohodnutí místa a způsobu předání výhry. V případě, že tak neučiní, nárok na výhru mu nevzniká a výhra bez náhrady propadá pořadateli soutěže.
   10. Hlavní výhra bude soutěžícímu doručena v dohodnutém termínu, na dohodnuté místo, a to dopravcem určeným pořadatelem soutěže.
   11. Hlavní výhra v soutěži je nepřevoditelná – nárok na výhru vzniká pouze výherci (tzn. osobě, která je majitelem vítězného soutěžního účtu, resp. jejíž osobní údaje jsou v tomto účtu uvedeny).
 6. Výhry v soutěži

  1. okamžitá výhra
   1. Do soutěže o okamžitou výhru „v hospodách“ jsou pro každou jednotlivou hospodu vloženy následující okamžité výhry. V každé ze soutěžních hospod zapojených do akce je tak možné vyhrát:
    1. 3× pivní džbánek
    2. 37× 4 ks pivních podtácků z limitované edice
    3. 60× poukázku na 1 ks 0,5 l piva Ostravar zdarma
    Na kterou z okamžitých výher získává výherce nárok, je zřejmé z vyobrazení na soutěžním losu konkrétního soutěžícího. Okamžitá výhra bude předána výherci osobně ihned po vyhodnocení nároku obsluhou soutěžní hospody.
   2. Do soutěže o okamžitou výhru „v obchodech“ jsou vloženy následující okamžité výhry odpovídající příslušnému počtu soutěžních bodů:
    1. 2.500× pivní džbánek – za 60 bodů
    2. 14.000× 4 ks pivních podtácků z limitované edice – za 20 bodů
    (dále a výše jen „okamžitá výhra“)

    V případně vyčerpání určitého druhu okamžité výhry je možné soutěžit pouze o druhý druh okamžité výhry, vyčerpáním okamžitých výher vložených do soutěže je tato část soutěže o okamžitou výhru „v obchodech“ ukončena, na což se zavazuje pořadatel soutěžící adekvátně upozornit.

    Aktuální počet volných (zatím nepřidělených) okamžitých výher v soutěži je soutěžícímu zobrazován v rámci jeho soutěžního účtu.

    Okamžitá výhra z této části soutěže „v obchodech“ bude soutěžícímu poté, co splní podmínky jejího získání, resp. po vyhodnocení nároku na výhru, zaslána organizátorem soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže, tedy založení soutěžního účtu. Výhry budou výhercům zaslány obratem po ukončení akce, nejpozději však do 30. 9. 2014.
  2. hlavní výhra
   1. Výhrou v soutěži o hlavní výhru je tzv. Pivní výbava, skládající se z:
    • 1× výčep s vlastním jménem,
    • 12× půllitr Ostravar,
    • 5× sud piva Ostravar,
    • 1× polotričko s vlastním jménem,
    • 1× Ostravar zástěra,
    • Ostravar podtácky,
    • gumová podložka na servírování piva
    (dále jen „hlavní výhra“).
   2. Do soutěže je vloženo celkem 5 ks hlavní výhry. Každý výherce hlavní výhry tedy vyhrává jednu „Pivní výbavu“.
 7. Obecné podmínky soutěže:

  1. Každý soutěžící se může Soutěže účastnit pouze s jedním soutěžním účtem.
  2. Počet okamžitých výher na jednoho soutěžícího není omezen, avšak hlavní výhru v soutěži může jeden konkrétní soutěžící získat pouze jednou.
  3. Jeden soutěžní kód lze v soutěži o hlavní i okamžitou výhru použít jen jednou. Zaznamenáno je vždy pouze první vložení jedinečného soutěžního kódu (jak z losu, tak ze zátky), jakékoliv další zadání již nebude technickým systémem zpracovávajícím kódy reflektováno. Soutěžící se zavazuje soutěžní losy a zátky soutěžních produktů se soutěžními kódy, s nimiž se zapojil do soutěže, uchovat pro účely kontroly splnění podmínek této soutěže. Soutěžící se zavazuje na výzvu pořadatele soutěže tyto soutěžní losy či zátky soutěžních produktů předložit.
  4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a potvrzuje, že je osobou starší 18 let s plnou způsobilostí k právům a povinnostem.
  5. Na žádost organizátora, obsluhy soutěžní hospody nebo příslušného zaměstnance (pokladní, pracovník informací) soutěžního obchodu je výherce povinen doložit předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, že je osobou starší 18 let.
  6. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  7. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním např. neoprávněným získáním soutěžních losů, zátek soutěžních produktů nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.
  8. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Reklamace výher je vyloučena.
  9. V případě, že se výherci nepodaří předat výhru stanoveným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele této soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
  10. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit, propadají ve prospěch pořadatele této soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
  11. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže k dalším propagačním či charitativním účelům.
  12. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher či v souvislosti s účastí v soutěži.
  13. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Současně potvrzuje, že je starší 18 let a že je oprávněn soutěžní produkty zakoupit a čerpat výhry.
  14. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. V případě pochybností o osobě výherce se za výherce hlavní výhry a výherce okamžité výhry „v obchodech“ považuje osoba, jejíž jméno je uvedeno v soutěžním účtu; nebo se za výherce okamžité výhry „v hospodě“ považuje osoba, která předložila příslušný a platný soutěžní los.
  15. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Tato změna bude vždy provedena formou písemných číslovaných dodatků k těmto pravidlům s účinností od okamžiku zveřejnění na soutěžních stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
  16. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  17. Účastí v soutěži poskytuje každý soutěžící v souladu s § 77–90 občanského zákoníku svůj souhlas s užitím své podobizny, jména a příjmení, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
  18. Účastníci soutěže dávají pořadateli jakožto správci soutěže a organizátorovi jakožto zpracovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., a to v rozsahu sdělených údajů, za účelem jejich zpracování pro marketingové účely pořadatele, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb poskytovaných pořadatelem včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, nejvýše však na dobu pěti let. Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená v ustanovení § 21 zák. č. 101/2000 Sb. a že svůj souhlas může kdykoli bezplatně odvolat na adrese pořadatele (srov. výše).
  19. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže k dalším propagačním či charitativním účelům.
  20. Organizátor ani pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a soutěžních stránek).
  21. Pořadatel je oprávněn kdykoliv soutěž zrušit, prodloužit nebo změnit.
  22. Úplná pravidla jsou k dispozici na www.soutez.ostravar.cz.

Dodatek č. 1 k úplným pravidlům soutěže

„Zažij víc!!!“

 1. Pořadatelem akce je: Pivovary Staropramen s.r.o. IČ: 2424071, se sídlem: Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 (dále jen „pořadatel“)
 2. Organizátorem soutěže je: Garp Integrated s.r.o. IČ: 27709540, se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558
  (dále jen „organizátor“)

V souladu s oddílem Obecné podmínky soutěže, odst. 15. a odst. 21. úplných pravidel soutěže „Zažij víc!!!“ rozhodl organizátor po dohodě s pořadatelem soutěže o změně pravidel této soutěže, a to tak, že se prodlužuje doba trvání „Soutěže o okamžitou výhru“. „Soutěž o okamžitou výhru“ tak bude ukončena okamžikem vyčerpání okamžitých výher, nejpozději však dne 30.9.2014. V tomto ohledu tak dochází ke změně:

 1. čl. 3. „Termín a místo konání soutěže“, odrážka první úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2014 až do 8. 9. 2014 včetně, není-li těmito pravidly stanoveno přesnější vymezení doby konání soutěže, na území České republiky (dále jen „doba trvání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
  • nahrazuje ustanovením:
  • Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2014 až do vyčerpání zásob výher nejpozději však do 30. 9. 2014, není-li těmito pravidly stanoveno přesnější vymezení doby konání soutěže, na území České republiky (dále jen „doba trvání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 2. čl. 5. „Pravidla soutěže“, oddíl „Soutěž o okamžitou výhru“ písmeno A. odrážka první úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 8. 9. 2014.
  • nahrazuje zněním:
  • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 30. 9. 2014.
 3. čl. 5. „Pravidla soutěže“, oddíl „Soutěž o okamžitou výhru“ písmeno B. odrážka první úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 8. 9. 2014.
  • nahrazuje zněním:
  • Tato část soutěže se uskuteční v době od 1. 7. 2014 až do vyčerpání všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 30. 9. 2014.
 4. čl. 5. „Pravidla soutěže“, oddíl A „Soutěž o okamžitou výhru „v hospodách““ písmeno a. úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • a. Soutěž o okamžitou výhru „v hospodách“ probíhá ve vybraných soutěžních hospodách, jejichž sortimentem je i čepované pivo zn. Ostravar, označených pro tyto účely reklamními materiály vztahujícími se k akci, v době od 1. 7. 2014 až do rozebrání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 8. 9. 2014. V každé soutěžní hospodě tak může být soutěž ukončena samostatně
  • nahrazuje zněním:
  • a. Soutěž o okamžitou výhru „v hospodách“ probíhá ve vybraných soutěžních hospodách, jejichž sortimentem je i čepované pivo zn. Ostravar, označených pro tyto účely reklamními materiály vztahujícími se k akci, v době od 1. 7. 2014 až do rozebrání všech okamžitých výher přidělených každé jednotlivé soutěžní hospodě, nejpozději však do 30. 9. 2014. V každé soutěžní hospodě tak může být soutěž ukončena samostatně
 5. čl. 5. „Pravidla soutěže“, oddíl B „Soutěž o okamžitou výhru „v obchodech““ odst. 1 úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • 1. Soutěž o okamžitou výhru „v obchodech“ probíhá ve vybraných soutěžních obchodech, které jsou pro účely této akce označeny reklamními materiály vztahujícími se k této soutěži, v době od 1. 7. 2014 až do přidělení všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 8. 9. 2014.
  • nahrazuje zněním:
  • 1. Soutěž o okamžitou výhru „v obchodech“ probíhá ve vybraných soutěžních obchodech, které jsou pro účely této akce označeny reklamními materiály vztahujícími se k této soutěži, v době od 1. 7. 2014 až do přidělení všech okamžitých výher umístěných do soutěže, nejpozději však do 30. 9. 2014.
 6. čl. 6. „Výhry v soutěži“, oddíl A „okamžitá výhra“ písmeno b., odrážka 4. úplných pravidel soutěže a to tak, že se původní znění:
  • Okamžitá výhra z této části soutěže „v obchodech“ bude soutěžícímu poté, co splní podmínky jejího získání, resp. po vyhodnocení nároku na výhru, zaslána organizátorem soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže, tedy založení soutěžního účtu. Výhry budou výhercům zaslány obratem po ukončení akce, nejpozději však do 30. 9. 2014.
  • nahrazuje zněním:
  • Okamžitá výhra z této části soutěže „v obchodech“ bude soutěžícímu poté, co splní podmínky jejího získání, resp. po vyhodnocení nároku na výhru, zaslána organizátorem soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže, tedy založení soutěžního účtu. Výhry budou výhercům zaslány obratem po ukončení akce, nejpozději však do 30. 10. 2014.

Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.ostravar.cz, tedy dne 8. 9. 2014.

Ostatní ustanovení Úplných pravidel soutěže „Zažij víc!!!“zůstávají touto změnou ve znění Dodatku č. 1 nedotčena.

V Praze dne 8. 9. 2014